praktijk voor natuurgeneeskunde

Lichaamsgericht coaching

Al vanaf de geboorte, en zelfs daarvoor, worden we geconfronteerd met emoties. Ons ‘zijn’ wordt daarbij gevormd door hetgeen wat op ons pad komt…religie, land van herkomst, omgeving, gezin, familie, gebeurtenissen, etc etc….maken ons tot degene wie we nu zijn. Ieders eigen “levenspad” vormt ieders eigen karakter, waarbij je door de ervaringen die je hebt opgedaan, jezelf manifesteert. Dit is voor iedereen uniek. 

Op dit levenspad kunnen ‘littekens’ ontstaan (b.v. door trauma, angst, verdriet) door wat we meemaken (verlies van een dierbare, echtscheiding, gepest zijn, ongeval, etc etc). Zie deze littekens als ons ‘celgeheugen’, we slaan immers alle gebeurtenissen, die we meemaken, op in onze cellen. Het celgeheugen kan belemmering geven in ons doen en laten (wantrouwen, moeite hebben met liefde ontvangen en/of geven, angst voor onbekende of bekende dingen), kortom emoties. Emoties geven stress. Stress krijgen we bij situaties waarbij het celgeheugen een alarmbel laat rinkelen omdat we ons op dat moment  ‘onveilig’ voelen, gevolg is dat we primair zullen ‘vechten’, ‘vluchten’ of ‘bevriezen’. 

Wanneer deze negatieve situaties zich regelmatig herhalen, dan krijgt dit zijn weerslag op onze gezondheid… slecht slapen, verkramping, oppervlakkige ademhaling, hyperventilatie, hoofdpijn, kaakklemmen, e.d.. Ook een burn-out is een patroon van negatieve situaties die zich blijven herhalen, waardoor er belemmering ontstaat in het goed kunnen functioneren.

Kortom…signalen genoeg om aan de noodrem te trekken!

 

Omdat ik holistisch werk en de mens dus als één geheel zie, zal ik ook bij lichaamsgericht coaching zowel fysiek als mentaal te werk gaan. Afhankelijk van de hulpvraag kan er een combinatie gemaakt worden met één van de andere werkvormen, zoals een therapeutische massagebehandeling, geluidstherapie of voetzonereflex. 

 

De technieken bij lichaamsgericht coaching zijn o.a.:

  • ademhalingstechniek
  • familie/systeem opstelling
  • bodydrum
  • bio-energetisch lichaamswerk

 

Duur van de behandeling:

Afhankelijk van de hulpvraag 60 – 90 minuten